لینک خرید فایل مبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:رضایت شغلی,مهارت ارتباطی مدیران,رضایت شغلی کارکنان,رابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان,مهارت ارتباطی مدیران دانشگاه,رضایت شغلی کارکنان دانشگاه,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

- مقدمه

دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف « رضایت شغلی» شکل گرفته و توسعه یافته است . برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ آن را دارای دو بعد دانسته اند . یك گروه عوامل و شرایطی كه فقدان آنها موجب عدم رضایت می‌گردد ولی تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود، بلكه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌كند که آنها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می‌نامند . به ‌زعم هرزبرگ این عوامل عبارت است از: طرز تلقی و برداشت كاركنان، شیوه اداره امور، خط‌ مشی‌های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت كاری، شرایط كاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی كاركنان. نبود این عوامل ممكن است چنان كارمندان را دچار عدم رضایت سازد كه سازمان را ترك كرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از اینرو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است.

- دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند كه وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آنها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می‌كند. بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقی می‌گردد. به‌نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت است از: موفقیت كاری، شناخت و قدردانی از افراد وكار آن ها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت كار و وظایف محوله. برخی دیگر آن را تک بعدی و شامل پاسخ به این دو پرسش دانسته اند که:

الف) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟

ب) تا چه حد از شغل خود رضایت می خواهید؟

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است، می تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. پورتر ، لافکوئیست ، دیویس و هالند از این دسته اند. از سوی دیگر کاپل من نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه هایی چون روان شناسی مشاوره تمایل دارند « رضایت شغلی» را به تفاوت بین آنچه فرد داراست ، در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند.- دسته سوم معتقدند بسیاری از مفهوم سازی ها و تعاریف « رضایت شغلی» دربر دارنده نوعی فرآیند ارزشیابی است. لوکه آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می داند که ناشی از ارزشیابی شغــلی یا تجربه های شغلی فرد است . ولی اسمیت نظرش این است که گستره ای است که در آن محیط کاری، تقاضاهای فرد را برآورده می کند. و یا رابینز که می گوید « رضایت شغلی» حاصل تفاوت میان تعداد پاداش هایی است که فرد دریافت می کند با مقدار پاداشی که فکر می کند باید دریافت کند. به عبــارتی می توان آن را یک فرآیند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است ، مورد بررسی قرار می دهد. (سادات ، 1387، www.utj.com)

وقتی اطلاعات، عقاید و احساسات از شخصی، گروهی یا منبعی به شخص، گروه یا منبع دیگری به منظور ایجاد تغییر در دانش، نگرش یا رفتار آشكار آنها انتقال می یابد، فرایند ارتباط رخ می دهد (1). یكی از مشكلات فرایند ارتباط این است كه مردم به ندرت قادرند مقاصد واقعی خود را به طور كامل به سایرین انتقال دهند، غالباً پیام های (messages) فرستاده شده مقاصد واقعی آنان را بیان نمی كند. اشتباهات دارویی و درمانی و تخلف از خط مشی ها غالباً نتیجه ارتباط غیرمؤثر است. مدیران از ارتباطات برای هماهنگی وظایف و اعمال در درون سازمان استفاده می كنند، ارتباطات اثر بخش باعث ایجاد سازمان های اثر بخش می شود.

در سال های اخیر پژوهش های زیادی در خصوص رضایت شغلی و رابطه آن با ارتباط اثربخش و سایر عوامل مؤثر در رضایت شغلی انجام گرفته است. رابینز در ایالت نیوجرسی آمریكا در مورد روابط كارفرمایان با زیردستانشان تحقیقاتی انجام داده است. اودریافت كه مهارت های ارتباطی مدیران و رفتار سازمانی می تواند در رضایت شغلی كاركنان نقش مهمی را ایفا كند. هاستینگز2در تحقیق خود به این نتیجه رسید كـه مدیر می تواند بـا ایجاد زمینه روابط مؤثر در سازمان انگیزه و رغبت شغلی كاركنان را افزایش دهد. مون در بررسی های خود خاطرنشان می كند كه مدیران با ارتباط مناسب و درست می توانند به كاركنان در دستیابی به اهداف سازمانی و تصمیم گیری عقلانی كمك كنند. كاكس (Cox) در پژوهشی كه در مورد قدرت نفوذ و ارتباط مدیران انجام داد دریافت كه یكی از مهارت های مدیر ارتباطی است و مدیران می توانند با استفاده از مهارت های ارتباطی بر كاركنان نفوذ بیشتری داشته و در نتیجه باعث انگیزش بیشتر در كاركنان شوند. بررسی ها نشان می دهند كه ارتباط مدیر بـا كاركنان یك جزء اصلی مدیریت است. مدیر می تواند به شیوه های مختلف مانند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( اتوماسیون، ایمیل، سایت، سامانه پیام کوتاه، تلفن، گفتگوی اینترنتی و ...) تجهیزات و وسایل سمعی و بصری، ویدئو، نشریات و ... با كاركنان ارتباط برقرار كند.

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

مهارت ارتباطی مدیران

رضایت شغلی کارکنان

رابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

فهرست مطالب

چكیده 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله 3

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7

1-3 - اهداف پژوهش 8

1-4 - فرضیه های تحقیق 8

1-5- جامعه آماری و محدوده زمانی و مكانی پژوهش 9

1-6 - روش تحقیق 10

1-7 - ابزار گردآوری اطلاعات 10

1-8 - سوالات پژوهش 11

1-9 - مروری بر تحقیقات پیشین 12

1-10- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های كلیدی 15

فصل دوم: ‌ادبیات و مبانی نظری

1-2- مقدمه 19

2-2 - رضایت شغلی و افزایش بهره وری 22

2-3- رابطه شخصیت با موفقیت شغلی 24

2-4- رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد 25

2-5- تعاریف رضایت شغلی 27

2-6- نظریه های رضایت شغلی 33

2-7- شاخص های رضایت شغلی 34

2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی 35

2-9- رضایت شغلی و بهره وری 38

2-10- عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی 41

2-11- رضایت شغلی و تعهد سازمانی 47

2-12- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 52

2-13- رضایت شغلی و عملكرد 55

2- 14- اندازه گیری رضایت شغلی 56

2- 15- تعهد سازمانی 57

منابع 70

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت فرضیه بازارهای کارا و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای:دانلود رایگان پاورپوینت فرضیه بازارهای کارآ و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ,فرضیه بازارهای کارآ و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ,ارتباط الگوی فیشر و CAPM ,تعریف بازار های کارا ,انواع بازارهای کارآ,مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ,الگوی فیشر یا الگوی ارزش فعلی یا اطمینان کامل ,الگوی فیشر یا الگوی ارزش فعلی ,الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM ),ارتباط الگوی فیشر و CAPM ,CAPM و داده های حسابداری ,

بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا:اقتصاد روستایی,بنیان اقتصادی روستا,منابع اقتصادی روستاهای ایران,دانلود پایان نامه رشته کشاورزی,بررسی بنیانهای اقتصادی روستا,بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری:پایان نامه شرط داوری,مفهوم حقوقی شرط داوری,ماهیت حقوقی شرط داوری,اقسام و مبانی تقسیم شرط,شرایط و آثار موافقتنامه داوری,آثار موافقت نامه ی داوری,بررسی استقلال شرط داوری,ادلّه صحت شرط داوری

مبانی نظری ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد:مبانی نظری توسعه پایدار,مولفه های توسعه پایدار,شاخص های توسعه پایدار    ,شاخص های عملکرد توسعه پایدار,ارزیابی شاخص های عملکرد,عوامل تأثير گذار در اجرا و پياده سازي نظام مديريت عملکرد,روش هاي ارزيابي عملکرد کارکنان,مولفه هاي ارزيابي عملکرد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,

بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت:جرم پوشی,کرامت انسانی,جرم پوشی دراسلام,دانلود مقاله رشته حقوق,بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت

مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان:سرمایه اجتماعی,مدیریت دانش,رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش,رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی از نگاه معلمین,ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه ا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 11:مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری,ادبیات نظری مدیریت ارتباط با مشتری,فصل دوم پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق در مورد مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری در مورد مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری برنامه بهبود کیفیت:مبانی نظری برنامه بهبود کیفیت,پیشینه تحقیق برنامه بهبود کیفیت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه بهبود کیفیت,پیشینه پژوهش برنامه بهبود کیفیت,ادبیات نظری تحقیق برنامه بهبود کیفیت,دانلود مبانی نظری برنامه بهبود کیفیت,دانلود پیشینه تحقیق برنامه بهبود کیفیت,فصل دوم پایان نامه برنامه بهبود کیفیت

بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی:ویدیو آرت,رویکرد هنرمندان ایرانی به ویدئوآرت,بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی,هنرمندان شاخص ویدئوآرت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی

پرسشنامه تولید ناب:پرسشنامه تولید ناب,دانلود پرسشنامه تولید ناب,پرسشنامه استاندارد تولید ناب,دانلود پرسشنامه استاندارد تولید ناب,پرسشنامه تولید ناب در شرکت های تولیدی ,دانلود پرسشنامه تولید ناب در شرکت های تولیدی ,پرسشنامه رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت ها